Huis van de Sovjets

Het Huis van de Sovjets verrees vanaf 1968 op de plek van het voormalige Slot van Koningsbergen. Dit slot, dat in de Tweede Wereldoorlog reeds zwaar beschadigd was geraakt door Britse bombardementen, werd hiervoor opgeblazen. De plek waar van oudsher de hertogen en koningen van Pruisen gekroond werden, ging hierdoor verloren.

3D-weergave van het Huis van de Sovjets

Vertraging en verzakking

Hoewel het de bedoeling was dat het bestuur van de oblast Kaliningrad haar intrek zou nemen in het Huis van de Sovjets, kwam het nooit zover. De bouw van het nieuwe machtscentrum liep in de loop van de jaren tachtig grote vertragingen op en werd na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie helemaal stilgelegd. Tel daarbij op dat er diverse malen verzakkingen aan het Huis van de Sovjets plaatsvonden en je begrijpt dat afronding van de werkzaamheden waarschijnlijk nooit zal plaatsvinden.

“Het monster van Kaliningrad”

Het Huis van de Sovjets bepaalt in hoge mate de uitstraling van het huidige Kaliningrad. Veel inwoners van de stad vinden het bouwwerk monsterlijk lelijk. Steeds vaker gaan er geluiden op het oude slot te herbouwen, hoewel het Huis van de Sovjets bij het 750-jarig bestaan van Koningsbergen/Kaliningrad in 2005 nog een kleine facelift kreeg.