Slot van Koningsbergen

Het voormalige Slot van Koningsbergen was tot 1967 een gezichtsbepalend kasteel in Koningsbergen. Het slot was in volle glorie te aanschouwen tot de geallieerde bombardementen in 1944. Hierna en na een grootschalige Russische aanval die leidde tot de capitulatie van Koningsbergen in april 1945 waren enkel nog de ruïnes te bewonderen. Op gezag van de bestuurders van de Sovjet-Unie werden deze resten in 1968 opgeblazen om plaats te maken voor het Huis van de Sovjets.

3D-weergave van het Slot van Koningsbergen

De bouw van het Slot van Koningsbergen

Koningsbergen werd halverwege de dertiende eeuw door de Teutoonse ridderorde veroverd. In het toenmalige dorpje verrees al gauw een klein fort, dat in de periode tussen de 16e en de 18e gestaag werd uitgebouwd tot een omvangrijke vesting.

Kroningen in de slotkerk

Na het uitroepen van het vorstendom Pruisen in 1701 kreeg het Slot van Koningsbergen een belangrijke ceremoniële functie in de zin dat de keurvorsten van genoemde staat in de bijbehorende slotkerk gekroond werden. Ook na de Duitse eenwording werd deze traditie voortgezet: de keizers van het Duitse Rijk werden standaard in het Slot van Koningsbergen gekroond.

Krönung 1861

De vernietiging van het Slot van Koningsbergen

Na de verwoesting van de het slot door de Britse bombardementen en de Russische invasie, bleven de ruïnes nog enkele decennia onaangetast liggen, tot de Russen in 1968 besloten deze op te blazen. Sinds de Val van de Muur in 1989 gaan er echter steeds vaker stemmen op om het Huis van de Sovjets te slopen en het kasteel, net als de Dom van Koningsbergen, in zijn oude glorie te herstellen.