Heden

In Kaliningrad zelf is sinds de val van de Muur steeds meer interesse in het Pruisisch/Baltisch verleden van de stad. De stad is heden ten dage gelegen in de Russische exclave Kaliningrad en is daardoor territoriaal niet verbonden met het Russische moederland. Dit gegeven versterkt bij de bevolking een gevoel ‘anders te zijn’. Daar komt bij dat sinds de uitbreiding van de Europese Unie in 2004, waarbij ook de omringende staten Litouwen en Polen tot de EU toetraden, in zowel de exclave als in Kaliningrad zelf een roep om meer autonomie waar te nemen valt. Dit blijkt nog het duidelijkst uit recente berichten dat met name de jonge bevolking de naam ‘Kaliningrad’ meer dan zat is.

Afspraken met de Europese Unie

Kaliningrad zou graag meer afspraken met Brussel maken om te voorkomen dat het gebied geheel niet kan profiteren van de economische groei die het Europese integratieproces voor de Baltische regio betekent. De deelregering van de exclave of oblast voelt zich hierbij geremd door de Russische regering in Moskou, die het niet toestaat dat afspraken specifiek worden toegespitst op slechts een deel van het land.

Duitse interesse

Daarbij neemt ook de Duitse interesse in het gebied toe. Sinds de Duitse eenwording is het steeds meer salonfähig om over de voormalige ‘Oostgebieden’ te spreken, met als gevolg dat Duitse bedrijven nu vaker naar Kaliningrad trekken om de stad iets van haar oude glorie terug te geven. Een voorbeeld van een project dat in dit verband is opgezet, is Fischdorf, een compleet nieuwe wijk in Duitse stijl die net buiten het oude – verdwenen – centrum van Koningsbergen wordt opgetrokken. Ook werd de Dom van Koningsbergen hersteld en gaan er steeds vaker stemmen op het oude Slot van Koningsbergen te herbouwen.

Hedendaagse bezienswaardigheden

Hoewel Koningsbergen gerust als verloren beschouwd mag worden, is er in de huidige tijd nog veel interessants over dit ‘Duitse Atlantis’ terug te vinden. Hiervoor hoeft u niet per se helemaal naar Kaliningrad, want ook in ons eigen land is een aantal boeiende plekken te vinden.

Bekijk het overzicht >>