Beverwijkse panden

Ook in de huidige tijd spreekt Koningsbergen tot de verbeelding. In het Noord-Hollandse Beverwijk staan twee panden in de Peperstraat, waar op de gevel van het ene huis staat vermeld “TSLOT VAN KONICHSBERCHEN” (nr. 24) en het andere huis “VAN OUDS TSLOT VAN KONICHSBERCHEN 1624” (nr. 22). Daarbij is in de collectie van Museum Kennemerland in deze zelfde plaats een gevelsteen te vinden, waarop het Slot van Koningsbergen rond 1550 staat afgebeeld met het onderschrift “INT SLOT VAN KONICKsBERG”. Het verloren slot staat hierop in volle glorie weergegeven.

Gevelsteen Slot van Koningsbergen
Het is merkwaardig dat uitgerekend in Beverwijk twee panden de naam van het befaamde Koningsberger slot dragen. Toch is dit minder vreemd dan het op het eerste oog lijkt. Handelsnatie Holland had in het verleden immers nauwe banden met staten en steden rond de Oostzee. Diverse kooplieden voeren wel bij de handel die met deze gebieden werd gedreven. Om deze reden waren nauwe banden tussen Holland en steden als Koningsbergen zeker niet ongebruikelijk.

Herkomst en naamgeving

De namen van de panden in Beverwijk vinden hun oorsprong in de omzwervingen van Rem Bisschop en zijn vrouw Lysbeth de Bisschop. Dit echtpaar vertrok na hun huwelijk in 1598 uit Amsterdam naar Koningsbergen. Zij woonden en werkten daar enige jaren in de handel. In 1605 keerden zij met deze handel terug naar Amsterdam en vernoemden zij alle huizen waarin zij achtereenvolgens woonden naar het Slot van Koningsbergen. Rem overleed in 1625, maar Lysbeth zette de zaken voort, waarbij haar schoonzoon als zaakwaarnemer optrad.

Rond 1630 liet Lysbeth twee huisjes in Beverwijk kopen. Direct hierna liet zij beide huizen verbouwen tot het pand dat hierboven al genoemd werd. Dit pand fungeerde vervolgens als haar buitenhuis. Later zijn op dezelfde locatie twee panden verrezen, die naar het Slot van Koningsbergen werden vernoemd. Deze werden voorzien van opschriften die hieraan refereerden.

Meer informatie

Meer informatie over de geschiedenis van Midden-Kennemerland, deze panden en de gevelsteen is te vinden op de site MiddenKennemerland.nl.