Museum Stadt Königsberg

In Duisburg, vlak over de Nederlandse grens bij Venlo, kan het indrukwekkende Museum Stadt Königsberg bezocht worden. Dit museum, dat zijn deuren opende in december 1992, biedt een uitstekende blik op de verloren stad Koningsbergen en is bovendien een plaats waar de zevenhonderd jaar oude geschiedenis van de stad zorgvuldig beheerd wordt.

Oorsprong en tentoonstellingen

mpressie van het Museum Stadt Königsberg

Het Museum Stadt Königsberg is voortgekomen uit de Duisburgse rol van beschermer van het cultureel erfgoed van Koningsbergen. De stad vervult deze functie sinds 1951. Het museum zelf is een voortzetting van het voormalige Haus Königsberg. De tentoonstellingen zijn divers van aard en brengen belangrijke historische gebeurtenissen, handel en economie, grote persoonlijkheden en de culturele en intellectuele geschiedenis in beeld. Ook de Russische geschiedenis van de stad sinds 1946 krijgt aandacht.

Tijdelijke tentoonstellingen en bibliotheek

Tijdelijke tentoonstellingen over verschillende thema’s vormen een aanvulling op de permanente tentoonstelling. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor de regionale geschiedenis van Oost-Pruisen en voor bekende Koningsbergers als de filosoof Immanuel Kant of de auteur Ernst Hoffmann. Daarnaast is een tentoonstelling speciaal aan de amberwinning gewijd. Het museum beschikt tevens over een bibliotheek met een collectie van 4.500 boeken. Een adresbestand met 300.000 namen van de voormalige burgers van Koningsbergen en hun nakomelingen is eveneens beschikbaar.

Beheer

Het museum wordt beheerd door vrijwilligers van de Stadsgemeinschaft Königsberg, in samenwerking met de gemeente Duisburg.

Adresgegevens

Het Museum Stadt Königsberg bevindt zich aan de Johannes-Corputius-Platz 1 te Duisburg en is enkel op maandag gesloten.