Nieuwe Kerk Den Haag

De Nieuwe Kerk in Den Haag is voor liefhebbers van de verloren stad Koningsbergen een interessante bezienswaardigheid. Deze Haagse kerk diende als model voor de Koningsberger Burgkirche, die ongeveer een halve eeuw later verrees. Omdat de Burgkirche in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd raakte en uiteindelijk door de Russen werd afgebroken, biedt de Nieuwe Kerk een boeiende kijk op een verloren stuk verleden.

Bouw en ligging Nieuwe Kerk Den Haag

De Nieuwe Kerk werd tussen 1649 en 1656 gebouwd in Den Haag. De reeds bestaande Grote of St. Jacobskerk bood door de toenemende groei van de stad te weinig plek, waardoor een nieuw kerkgebouw nodig was. Deze werd opgetrokken naar een ontwerp van Pieter Aaronsz. Noorwits, dat met assistentie van Bartholomeus van Bassen tot stand kwam. Opvallend genoeg lieten beide architecten zich ook weer door een bestaande kerk inspireren, namelijk de statige Westerkerk in Amsterdam.

De Nieuwe Kerk in 1650 De Nieuwe Kerk veroverde vrijwel direct een voorname plek in het Haagse leven. Dat bleek niet alleen uit het hoge aantal bezoekers dat de kerkdiensten bijwoonde, maar ook uit het feit dat de in 1672 gelynchte raadspensionaris Johan de Witt en zijn broer Cornelis in deze kerk hun graf kregen. Ook wijsgeer Baruch Spinoza vond er zijn laatste rustplaats.

Aanvankelijk lag de Nieuwe Kerk op een eiland aan het Spui. Sinds de demping van de grachten in de negentiende eeuw is dit niet langer het geval en grenst het gebouw aan alle kanten aan wegen of voetpaden.

Architectuur

De Nieuwe Kerk Den Haag geeft een uitstekend beeld van de vroege protestantse kerkelijke architectuur. De kerkplattegrond bestaat uit twee achtzijdige cirkelvormige delen die samen een geheel vormen. De preekstoel stond midden op het raakvlak van deze beide cirkels. De architectonische vormgeving van het gebouw vertoont verder zowel kenmerken van de Renaissance als het classicisme. Uniek is de zelfdragende kapconstructie van de Nieuwe Kerk Den Haag, die zonder enige steun de kerkruimte overspant en bovendien de kerktoren draagt.

Hedendaagse functie Nieuwe Kerk Den Haag

Door het teruglopende kerkbezoek zag de Nieuwe Kerk zich in 1969 De grafkelders van de Nieuwe Kerk genoodzaakt haar deuren te sluiten. Ironisch genoeg werd in ditzelfde jaar de ruïne van de Koningsberger Burgkirche gesloopt. De Nieuwe Kerk werd uit haar kerkelijke functie ontheven en na een grondige renovatie, waarbij onder andere de grafkelders werden uitgegraven, in 1977 in gebruik genomen als evenementencomplex. Vanwege de fantastische akoestiek van het gebouw is het bijzonder in trek bij muziekgezelschappen, wat zeker niet uitsluit dat ook andere bijeenkomsttypen in de Nieuwe Kerk Den Haag worden gehouden.

Bezoek aan de Nieuwe Kerk

De Nieuwe Kerk is vandaag de dag niet eenvoudig te bezoeken. Het gebouw aan het Haagse Spui is tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag vrijelijk toegankelijk, en anders enkel te bezichtigen wanneer een evenement plaatsvindt. Voor meer informatie over deze evenementen raadpleegt u het beste de website van het kerkgebouw.